14 เมษายน 2562 ฝุ่นพิษภาคเหนือยังวิกฤติ 5 พื้นที่ "แม่สาย"หนักสุด

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/politics/703969

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)เปิดเผยว่าสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ เมื่อเวลา 09.00 น. พบว่าค่าฝุ่นละอองลดลงจากเมื่อวานในทุกพื้นที่ เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศปานกลาง มีผลกระทบต่อสุขภาพโดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีแดง 5 พื้นที่ (มีผลกระทบต่อสุขภาพ) พื้นที่สีส้ม 10 พื้นที่ (เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ) และพื้นที่สีเหลือง 2 พื้นที่ (คุณภาพอากาศปานกลาง) PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 45 -183 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 65- 241 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม.) โดยพบค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย 102 มคก./ลบ.ม. ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 183 มคก./ลบ.ม. ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ 86 มคก./ลบ.ม. ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 81 มคก./ลบ.ม. ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 58 มคก./ลบ.ม. ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 87 มคก./ลบ.ม. ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง 75 มคก./ลบ.ม. ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 54 มคก./ลบ.. ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 92 มคก./ลบ.ม. ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ 67 มคก./ลบ.ม. ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน 70 มคก./ลบ.ม. ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 110 มคก./ลบ.ม. ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน 72 มคก./ลบ.ม. ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 120 มคก./ลบ.ม. ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ 49 มคก./ลบ.ม. ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา 90 มคก./ลบ.ม. ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 45 มคก./ลบ.ม ทั้งนี้ คพ. ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่งดการเผาในที่โล่งเพื่อป้องกันการเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในกรณีที่ประชาชนอยู่ในพื้นที่ที่ปริมาณฝุ่นละอองมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขอให้หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายและการทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงควรเฝ้าระวังสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจมีเสียงวี้ด ใจสั่น คลื่นไส้ วิงเวียนศรีษะ แน่นหน้าอก ให้รีบพบแพทย์ ผู้มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างน้อย5 วัน และสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ https://air4thai.pcd.go.th และแอพลิเคชั่น air4thai และติดตามข่าวสารการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน9 จังหวัดภาคเหนือได้ทาง www.pcd.go.th.